Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Zápis do mateřské školyVÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o., jejíž činnost vykonává mateřská škola, Sadová 1385, Uherské Hradiště rozhodla podle ustanovení § 34, §165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, o podaných žádostech o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 takto:


UCHAZEČ                Výsledek řízení

MŠM_05_1701            přijat

MŠM_05_1702            přijat

MŠM_05_1703            přijat

MŠM_05_1704            přijat

MŠM_05_1705            přijat

MŠM_05_1706            přijat

MŠM_05_1707            přijat

MŠM_05_1707            přijat

MŠM_05_1708            přijat

MŠM_05_1709            přijat

MŠM_05_1710            přijat


V Uherském Hradišti dne 22.5.2017


Zápis do mateřské školy proběhne (MŠ Mařatice, MŠ Kunovice)

11.5.2017 (čtvrtek) 9:00-10:00 a 15:00-17:00


Do 4.5. 2017 si rodiče mohou vyzvednout ŽÁDOST O PŘIJETÍ + EVIDENČNÍ LIST kdykoliv v MŠ


K zápisu přineste:

  • vyplněný ev. list s razítkem dětského lékaře  

  • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ

  •  rodný list dítěte

  • občanský průkaz zákonného zástupce