Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Vybavení


Interiér mateřské školy tvoří dvě propojené třídy s volným průchodem, koupelna, WC, šatna a zázemí pro personál.

V části každé místnosti jsou stolky využívané k jídlu i ke skupinovým pracím.

K pohybovým aktivitám slouží dostatečný prostor s žebřinami, švédskou lavičkou, k dispozici děti mají gymnastické míče, masážní polokoule, skákací a balanční úseč, kruhy, míče, švihadla a motorickou dráhu do rukou.


V celém prostoru školky jsou účelně vytvořeny koutky:


  • koutek výtvarný, kde mají děti k dispozici výtvarný materiál a barvy a mohou samy tvořit

  • koutek odpočinkový - k individuálnímu odpočinku během dne dětem slouží matrace

  • koutek s dřevěnými kostkami - kde mohou děti stavit i rozsáhlejší stavby z kostek

  • koutek hrací - kuchyňka, kočárky, kadeřnictví...

  • koutek vzdělávací - k dispozici děti mají různé encyklopedie, výukové knihy

  • koutek přírodovědný - se vzorky přírodnin

  • koutek k rozvíjení manuálních dovedností - děti se učí pracovat s nářadím, zatloukat, vrtat...

  • koutek hudební 

  • PC koutek

.