Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Průběh dne


6:00 (MŠ v nemocnici od 6:00)

 • otevření- Vítáme se podáním ruky a kontaktem očí
 • povídáme si o tom, co jsme prožili, děti si mohou do MŠ přinést hračku. Abychom zabránili zvýšené agresivitě, nenosí atrapy zbraní a ze spontánních her jsme společně vyloučili stavbu zbraní nebo jejich používání v námětových hrách
 • pitný režim, nabídka ovoce v průběhu celého dne, konzumace snídaně z vlastních zdrojů
 • spontánní hry a činnosti dětí
 • postupné začleňování podnětů pro práci individuální, skupinovou nebo společnou v rámci tématu

8:30 - 9:00

 • průběžná svačina podle potřeb dětí, jídlo zabezpečuje kuchyň 

9:00 - 10:00

 • rituální hlas zvonečku svolává děti do kruhu, kde si předáváme prožitky z dopoledních činností. Součástí tohoto shrnutí bývá komunitní kruh,  rozšiřování, upevňování a ověřování nabytých zkušeností a vědomostí, diskuse, pohybové a hudebně pohybové hry
 • děti jsou rozděleny do skupin, ve kterých pracují :
 • - výchovně-vzdělávací program
 • - výtvarná činnost
 • výuka jazyka anglického

10:00 - 11:30

 • pobyt venku - uskutečňuje se v rámci otužování i za nepříznivého počasí

11:45 - 13:00

 • oběd - usedáme k již připravené polévce, ale druhé jídlo si děti společně s příbory chystají samy umývání zubů, příprava na odpočinek odpočinek na lehátkách - cílená relaxace s hudbou, předčítání pohádek
 • předškoláci nemusí odpočívat-pracují na úkolech pro předškoláky

od 13:45

 • průběžné vstávání dle potřeb dětí (po dohodě s rodiči) - klidové aktivity nespících dětí
 • logopedie 1x 14 dní

od 14:15

 • průběžná odpolední svačinka, spontánní aktivity dětí a možnost pokračovat v započatých pracích dne

14:15 - 17:00

 • spontánní aktivity dětí
 • výtvarná činnost,práce s předškoláky
 • keramika,pohybové aktivity, cvičení na rehabilitačních míčích
 • za příznivého počasí pobyt na zahradě mateřské školy

18:00 

 • uzavření mateřské školy