Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

MŠ při nemocnici v UH

Mateřská škola v Uherskohradišťské nemocnici


Organizace školního roku 2016 – 2017


Školní rok začíná 1. 9. 2016 a končí 31. 8. 2017

Kapacita mateřské školy: 20 dětí

 • jedno oddělení
 • věkově smíšená třída (2-6let)
 • kapacita třídy je 20 dětí
 • provoz MŠ 6:00-18:00
 • u třídy se nachází sociální zařízení a šatna vybavena skříňkami pro každé dítě
 • součástí MŠ je zázemí pro personál a výdejna stravy
 • příchod dětí do MŠ je časově neomezen, vychází z individuálních potřeb dětí a rodičů
 • odpočinek dětí vychází z individuální potřeby dětí  a je umožněno aby děti se sníženou potřebou spánku byli v oddělené části místnosti a vykonávaly klidové aktivity
 • Během klidových aktivit probíhá také individuální práce s předškoláky, kdy se děti věnují pracovním sešitům, listů, grafomotorickým cvikům a dokončování ráno započatých prací.
 • Děti jsou přijímány dle kritérii vydaných vedoucí učitelkou MŠ. Především jsou přijímány děti zaměstnanců Uherskohradišťské nemocnice,a.s.
 • přijímány jsou také děti, které mají stále potřebu užívat plínku. Právě pro tyto děti je v v době od 8 do 16 hod. přítomna zdravotní sestra.


Školné

800,- Kč/ měsíc pro děti zaměstnanců nemocnice UH (děti budou přijímány dle pořadí odevzdaných smluv)

2 000,- Kč/měsíc pro děti ostatních zájemců​


Stravování

Stravování zajišťuje jídelna Nemocnice UH.

Strava je zajištěna 4x denně - dopolední svačinka, oběd, odpolední svačinka, večeře.


Personální organizace

V rámci 12ti hodinového provozu zařízení se vystřídají 2 učitelky-učitelé - 6:00 - 12:00 a 12:00 - 18:00.

Chůva v provozu mateřské školy od 8:00 do 16:00.