Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Klub nadaných


Také ve školním roce 2016 - 2017 bude na naší škole opět fungovat Klub nadaných dětí.

Tento klub funguje ve spolupráci s Mensou ČR a je určen pro děti ve věku od první třídy ZŠ do deváté třídy ZŠ z širokého i blízkého okolí, bez ohledu na to, do jaké školy chodí. Přihlásit se můžete formou elektronické přihlášky.

Schůzky budou probíhat v budově ZŠ Čtyřlístek pravidelně každých 14dní v pondělí v čase 13:15 – 14:45. Podrobný harmogram schůzek naleznete v Aktualitách (http://www.zsctyrlistek.cz/klub-nadanych-2-pololeti).

V klubu nadaných se budeme věnovat hlavolamům, hádankám a hrám, které procvičí a otestují naše „šedé buňky mozkové“ – jak by se možná vyjádřil detektiv Hercule Poirot, ale také si vyzkoušíme pár zábavných chemických a fyzikálních pokusů – z toho by zas měl asi radost Sherlock Holmes, když už jsme u těch detektivů. 

Pro bližší informace můžete napsat na mail vera.olsakova@zsctyrlistek.cz nebo zatelefonovat na číslo 603 50 28 63. 

Cena za tento kroužek činí 550 Kč / pololetí.

PŘIHLÁŠKA

Výzkumný tým​ - začíná pracovat od 1. 2. 2017

Je určen: výhradně pro žáky naší školy od 4. do 9. třídy, kteří dosahují vynikajících výsledků, jsou diagnostikováni PPP jako žáci mimořádně nadaní nebo zvládli testy IQ Mensy minimálně na úrovni lehký nadprůměr

Co budeme dělat:

  • ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou v Olomouci připravujeme návštěvu Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů a další
  • žáci budou pracovat na svých projektech dle svého zájmu
  • výsledky svého výzkumu budou prezentovat na dětské vědecké konferenci (listopad 2017)