Základní škola a mateřská škola Čtyřlístek, s.r.o. Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Fakultní škola


Spolupráce Fakultní Základní školy a mateřské školy Čtyřlístek s.r.o. v Uherském Hradišti s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci – od 23. 8. 2007 

Obě školy spolupracovaly, spolupracují a budou spolupracovat při:

 • tvorbě učebnic matematiky pro první stupeň ZŠ v nakladatelství PRODOS Olomouc,
 • tvorbě Školního vzdělávacího programu ZŠ Čtyřlístek a jeho průběžném vyhodnocování,
 • přípravě a realizaci „Letní školy s didaktikou matematiky" v Uherském Hradišti (2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013....) včetně vystoupení v programu,
 • přípravě a realizaci podzimní školy MAKOS 2008 ve Velkých Karlovicích jako hlavní pořadatel
 • podzimních škol péče o talenty MAKOS 2009, 2010, 2011, 2012, …. včetně vystoupení v programu
 • řešení projektů:
 • projekt ESF, Jednoty českých matematiků a fyziků (JČMF) „Matematika pro všechny“, tvorba příkladů pro I. st
 • řešení projektu ESF OP VK „Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi“ 2009 - 2012
 • ESF OP RLZ („Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě Školního vzdělávacího programu"), projekt JČMF 2006 - 2009
 • MŠMT ČR NPV II. („STM Morava“),
 • Sokrates - Comenius („Motivate Me“),
 • „Matematika pro všechny“ (JČMF – SUMA) 2012 -2014
 • rozvoji poznatků žáků a studentů obou škol (PhDr. Olšáková vystupuje v semináři z didaktiky matematiky na PřF UP v Olomouci, Doc. Molnár vede výuku žáků v matematice na ZŠ Čtyřlístek),
 • uskutečnění „Jarmarku vědy a umění " ve spolupráci s MěÚ UH 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 …
 • podávání a řešení projektu ESF OP VK „Vyhledávání talentů pro konkurenceschopnost a práce s nimi“ ( další Výzvy do roku 2015)
 • práci s nadanými žáky ZŠ (individuální studijní plány, přírodovědný kroužek „Věda je zábava" aj.),
 • organizaci matematicko–logické soutěže „Čmela Pepík“ od r. 2008.

Přírodovědný kroužek

Od října 2007 ve škole začal působit Přírodovědný kroužek. Tento kroužek vznikl pod záštitou Přírodověděcké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Kroužek využívá podněty pro práci z projektu Věda je zábava - http://vedajezabava.upol.cz/ .

Jde o soutěž třídních kolektivů – II.stupně ZŠ , která má vždy určité téma. Ve školním roce 2006 - 2007 to byla „Energie" a ve školním roce 2008 - 2009 „Člověk a výživa" ve školním roce 2009 – 2010. Od školního roku 2008 – 2009 jsme kroužek rozšířili také pro děti z naší mateřské školy a v následujícím školním roce pro žáky I.stupně naší školy. Kroužek v dalších letech působí se všeobecným zaměřením.

Kroužek se schází 1x za týden a k tomu ještě plní „korespondenční soutěž". Jejím prostřednictvím, se mají možnost účastníci seznámit s významnými osobnostmi z různých vědních oborů. V kroužku si žáci ověřují své teoreticky nabyté vědomosti. Pro pokusy jsou vybrány běžně dostupné věci jako např. fazole, buráky, džus, cola, papír. Jsou to jednoduché demonstrativní pokusy, které jsou názorné, srozumitelné a v mnoha ohledech zasahují do běžného života.

Klub nadaných dětí

Příprava Klubu nadaných dětí ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci - prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.a MENSOU ČR – Ing. Tomáš Blumestain. Klub nadaných dětí začne na ZŠ Čtyřlístek, s.r.o. fungovat od 1. 9. 2013.Aktualizováno 8. 10. 2013PhDr. Věra Olšáková, prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.